Winkelwagen

Retourzendingen


De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan Camera-Accessoires.nl terug te zenden indien Camera-Accessoires.nl daartoe haar toestemming heeft gegeven (na opgave van een gegrondde reden), de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits (de binnendienst van) Camera-Accessoires.nl aan de Koper een retournummer heeft opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retournzending te worden vermeld. Indien niet aan de vooromschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door Camera-Accessoires.nl aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden. 

Speciaal op vraag van de Koper bestelde artikelen worden niet teruggenomen.